کاربران گرامی به دلیل شیوع بیماری کرونا فروش از ۱۵ فروردین انجام می‌گیرد.