توالت فرنگی گلسار فارس مدل نیلوفر

توضیحات

آکس تخلیه: ۱۷ سانتی متر

اطلاعات بیشتر

گارانتی

ضمانت یک ساله شرکت چینی گلسار فارس