روشویی کابینتی HOLA مدل HD7004

توضیحات

مشخصات روشویی کابینتی HOLA مدل HD6018

ابعاد کابینت: 47×47×70 سانتی متر

ابعاد  باکس: 70×13.5×25 سانتی متر

ابعاد آینه: 55×70 سانتی متر

نوع سنگ روشویی: ژوپیتر گرد شیر سرخود