روشویی کابینتی HOLA مدل HD8001

توضیحات

مشخصات روشویی کابینتی HOLA مدل HD8001

ابعاد کابینت: 40×42×80 سانتی متر

ابعاد  باکس: 18×18.25×40 سانتی متر

ابعاد آینه: 53×80 سانتی متر

نوع سنگ روشویی: ساترون مستطیل شیر سرخود