فلاش تانک ایران مدل پارس

اطلاعات بیشتر

flashtank-brand

ایران

flashtank-install

روکار

flashtank-kind

اهرمی

flashtank-width

معمولی

رنگ

سفید